Dalej kontynuujemy budowe naszego Domu Seminaryjnego. Teraz już jest w stanie surowym. Są wykonywane prace nad instalacjami elektrycznymi i hydrawliką. a

Kolejna potrzebą jest budowa Domu dla wsparcia potrzebujących w Ukrainie. Ten Dom ma służyć żołnierzom wracającym z wojny. Chcemy służyć im przez wsparcie duchowe i psychologiczne.

Swoją ofiarę możesz przekazać na konto:
PKO BP II/O Gdańsk
59 1020 1811 0000 0302 0213 1811
Towarzystwo Ducha Świętego
80-283 Gdańsk ul. Matemblewska 9