Towarzystwo Ducha Świętego zostało powołane w 2003 r. na podstawie dekretu metropolity gdańskiego i kieruje się regułą życia zatwierdzoną w 2009 r. przez abpa Sławoja Leszka Głódzia. Wspólnota zakonna nawiązuje do duchowości i charyzmatu Zakonu Ducha Świętego. Od 2012 r. jest prowadzone Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Ducha Świętego pod wezwaniem Świętego Krzyża w Krakowie. Rektorem seminarium i przełożonym wspólnoty zakonnej jest o. Wiesław Wiśniewski TDŚ.

8 września 2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie śluby wieczyste złożyło pierwszych pięciu braci z Towarzystwa Ducha Świętego,

18 maja 2018 roku święcenia kapłańskie przyjęło czterech diakonów z Towarzystwa Ducha Świętego. Sakramentu udzielił im w Gdańsku w Archikatedrze Oliwskiej bp Zbigniew Zieliński.