Duchowość  Towarzystwa naznaczona jest szczególnym kultem Ducha Świętego. Oddając się pod patronat Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej,  pragniemy prawdę o Jego Osobie poznawać,  czcić ją i żarliwie głosić. Z  otwarcia się na Jego działanie czerpiemy siłę do codziennego świadczenia miłosierdzia.