śp. Ks. kanonik K. Krucz

Wielkie pragnienie

22 letni Kazimierz, wówczas jako brat w Zakonie Dolorystów zapoznał się z historią Zakonu Ducha Świętego, którego męska linia wygasła. Od tego momentu rodzi się w nim pragnienie odnowy Zakonu, które będzie towarzyszyło mu przez całe jego dorosłe życie. W latach 1943-1945 Kazimierz zbiera grupę 12 młodzieńców, którzy podzielają pragnienie Kazimierza. Delegacja zawiązanej wspólnoty udaje się do Kardynała Adama Sapiechy z prośbą o wyznaczenie kapłana, który zaopiekowałby się i poprowadził dzieło. Odpowiedź Kardynała brzmiała: „Ten, kto pragnie odnowić Zakon Ducha Świętego, niech sam zostanie kapłanem i wówczas Zakon odnowi”.

śp. Ks. kanonik K. Krucz

Ksiądz Kazimierz w latach 1991-1994 przy parafii w Matemblewie skupia wokół siebie 12 chłopców, z którymi próbuje zawiązać zalążki wspólnoty. Trzech z nich zostaje kapłanami diecezjalnymi: ksiądz Andrzej Wacławiak – krajan ks. Kazimierza jest aktualnie proboszczem w Starym Waliszewie w diecezji łowickiej, ksiądz Mirosław Król jest kapłanem w Stanach Zjednoczonych, ksiądz Dominik Szabajkowicz był kapłanem również w Stanach Zjednoczonych.
Dzieło księdza Kazimierza kontynuuje jego następca – ksiądz Wiesław Wiśniewski, aktualnie Rektor Seminarium Towarzystwa Ducha Świętego. 18 maja 2018 roku, w roku, w którym przypada dwudziesta rocznica śmierci księdza Kazimierza święcenia kapłańskie przyjęło czterech Ojców z Towarzystwa Ducha Świętego.