Postulatto czas formacji wstępnej polegający na zgłębianiu duchowości i charyzmatu Towarzystwa Ducha Świętego, nabieraniu umiejętności życia w duchu rad ewangelicznych oraz pogłębianiu formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i apostolskiej, a także na kształtowaniu umiejętności życia i pracy we wspólnocie.

Celem formacji wstępnej jest:
– zbadanie powołania i zdolności do życia we wspólnocie oraz, ze strony kandydata, upewnienie się o prawdziwości powołania do naszej wspólnoty zakonnej,
– stwierdzenie czy kandydat posiada dostateczny stopień dojrzałości ludzkiej i równowagi uczuciowej do podjęcia życia we wspólnocie oraz czy jest gotów pracować nad sobą i zdolny do dalszego rozwoju na drodze duchowości i charyzmatu Towarzystwa,
– uzupełnienie wykształcenia religijnego kandydata i wprowadzenie do pełniejszego życia chrześcijańskiego,
– zaznajomienie się z zasadami życia wspólnoty oraz wstępne wprowadzenie w jej historię, cel i charyzmat.
 
Zadania formacyjne towarzyszące temu okresowi formacji to:
– uświadomienie istoty powołania, pogłębienie motywacji,
– kształtowanie osobowości, a szczególnie postaw: stałości i prawości woli, odpowiedzialności,
– kształtowanie sumienia. Przekształcanie postawy egoistycznej w altruistyczną,
– kształtowanie postawy apostolskiej jako wypełnienia obowiązków wynikających z chrztu i bierzmowania.
 
Czas formacji wstępnej kandydat spędza w Domu Formacyjnym, co daje mu możliwość praktycznego poznania i zetknięcia z życiem codziennym naszej wspólnoty i pracami apostolskimi jakie podejmujemy, celem ułatwienia wyboru charyzmatu i sposobu życia Towarzystwa Ducha Świętego. Dla słusznych przyczyn, za pozwoleniem Moderatora, kandydat może odbyć formację wstępną poza domem formacyjnym. Powinien jednak mieć zapewniony kontakt z Towarzystwem.

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń – tel. 508 509 070 lub napisz – e-mail: towarzystwods@o2.pl