Wzorem oddania się Bogu i uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i wypełnieniu posłannictwa miłości miłosiernej jest dla nas Maryja. Maryja zasłuchana w natchnienia Ducha Świętego Pocieszyciela i Ojca Ubogich, gotowa nieść pociechę bliźnim. W tym kontekście, scena nawiedzenia św. Elżbiety (Łk 1,39-56) jest dla członków Towarzystwa ciągłym źródłem inspiracji.  Posłuszeństwo natchnieniom, prostota, ubóstwo środków, osobiste świadectwo, życzliwe towarzyszenie… , to charakterystyczne znamiona postawy Maryi, które chcemy naśladować, służąc sprawie Ewangelii Życia i Miłości.

Maryja, przy której Sanktuarium rodziła się nasza wspólnota w latach 1987-2012, pomaga nam w uświadomieniu sobie, że życie znajduje się zawsze w centrum wielkiego zmagania między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Znak Figury Maryi Brzemiennej, odczytaliśmy wówczas jako wezwanie, by stanąć przy Jej boku w gronie obrońców Bożego Daru Życia. Ona również dzisiaj szuka sprzymierzeńców w tej walce, gromadzi ich wokół siebie, inspiruje i umacnia. My natomiast staramy się naśladować Jej cnoty, czcimy Ją całym sercem i współpracujemy z Nią w głoszeniu Ewangelii Jej Syna.