Z Maryją na straży życia

     Z woli Boga Maryja stoi na straży życia, uczestniczy w wielkim zmaganiu między życiem, a śmiercią. Powtarza wszystkim: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu! Ta, która uczestniczy  w wielkim zmaganiu między życiem, a śmiercią, szuka sprzymierzeńców w tej walce, gromadzi ich wokół siebie, inspiruje, umacnia.

     Pewnie jesteście świadomi tego, że czasy w których żyjemy zapiszą się jako epoka masowych ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Europa, świat, który ogromnym wysiłkiem zrzucił z siebie - z Bożą pomocą - jarzmo dwóch nieludzkich systemów totalitarnych zbudowanych na pogardzie człowieka, staje dzisiaj przed nową formą totalitarnego zniewolenia, które tym razem przybiera postać “spisku przeciw życiu”.

     Życie, które domaga się większej życzliwości, miłości i opieki jest uznawane za bezużyteczne lub traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. “Spisek przeciw życiu” wydaje się tak szatańsko przygotowany, tak wielkie środki, instytucje międzynarodowe i środki masowego przekazu wprzęgnięto w jego realizację, iż głos bezbronnych ofiar tegoż spisku wydaje się zupełnie zagłuszony. Tyle państw, społeczeństw przestało być bezpiecznym domem dla nie narodzonych, dla chorych, upośledzonych i starszych... Cywilizacja śmierci, która zatacza coraz to szersze kręgi wydaje się już dosięgać samego “sanktuarium życia” - rodziny.

"Dla Boga nie ma nic niemożliwego"

"Dla Boga  nie ma nic niemożliwego"  (Łk 1, 37)

     Słowa z Ewangelii o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37) przychodzą na myśl, gdy wspomina się historię powstania Domu Obrony Życia im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pisarówce na Ukrainie. Słowa te powracały wiele razy, a szczególnie wtedy, gdy podejmowaliśmy decyzję o tworzeniu domu dla matek oczekujących narodzin dziecka w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pisarówce w Diecezji Kamieniecko  Podolskiej.

     Pisarówka to wioska licząca ok. 1700 mieszkańców. W przybliżeniu licząc połowa z nich jest wyznania prawosławnego, a połowa to katolicy. Na niedzielną Mszę świętą przychodzi do kościoła ok. 350 osób. Większość z nich to starsze kobiety. Kościół został tu wybudowany kilkanaście lat temu pod kierownictwem Ks. Jana Bieleckiego. W czasach prześladowań po II wojnie światowej do Pisarówki wiele razy przyjeżdżał z posługą duszpasterską śp. Bp Jan Olszański. Teraz ulica, przy której stoi Dom Obrony Życia, jest nazwana jego imieniem.