Szukamy duchackich sladów w Krakowie i okolicy.

on wtorek, 02 czerwiec 2015. Posted in Nasza Historia

Uneedo Joomla Template

     Jesteśmy w Krakowie już od czterech lat. Mamy tu własne Seminarium Duchowne w którym dziewięciu braci z Towarzystwa Ducha Świętego przygotowuje się do kapłaństwa. Oprócz seminarzystów w naszej wspólnocie jest trzech nowicjuszy i sześciu postulantów. Za zgodą Kościoła nawiązujemy do charyzmatu i duchowości Zakonu Ducha Świętego. Zakon ten związany jest z Krakowem od 1244 roku, kiedy to biskup Jan Prandota sprowadził duchaków do Krakowa i ofiarował im kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Z czasem Plac Świętego Ducha i ul. Szpitalna stały się miejscem różnorakich dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Braci i Siostry Zakonu Ducha Świętego. Tak było przez całe wieki.

     Znamy najważniejsze ślady po duchakach w Krakowie: Kościół św. Krzyża, kościółek św. Benedykta na Krzemionkach, nazwy tj.: Wola Duchacka, Podgórze Duchackie, Park Duchacki.... Ale osiem wieków obecności duchaków i duchaczek w Krakowie odcisnęło ich na tym mieście i jego okolicach zapewne dużo więcej. Pomóżcie je nam odnaleźć. Zapraszamy do wspólnych poszukiwań i dzielenia się zdobytymi informacjami.

o. Wiesław Wiśniewski TDŚ

Moderator Towarzystwa Ducha Świętego 

Towarzystwo Ducha Swietego - kim jestesmy?

on czwartek, 21 maj 2015. Posted in Kim jestesmy?

Fontaine Joomla Template

    Kiedyś zastanawiając się w jakim sposób mógłbym wyrazić nasz charyzmat, tę podstawową myśl „duchackiej” reguły, doszedłem do wniosku, że mógłbym to uczynić w następujących słowach: Naszą regułą jest Duch Święty.
    To, że Bóg pozwolił naszej wspólnocie nosić imię Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – niesie w sobie niezwykłe zobowiązanie. W jakiś sposób On chce „objawić się” w nas i poprzez nas. Im głębiej poznajemy Ducha Świętego w prawdzie Jego Osoby i działania, im bardziej jesteśmy świadomi kierunku działania łaski w naszej wspólnocie zakonnej, tym bardziej dostrzegamy, że On, który jest Ogniem, chce abyśmy i my nim byli; ten który jest Pocieszycielem, chce byśmy i my nimi byli, byśmy pocieszali tak jak On to czyni w sposób dyskretny i nie narzucający się. Ten, który jest źródłem jedności i różnorodności zarazem, chce abyśmy i my jednoczyli i cenili sobie różnorodność, której On jest twórcą. Ten który jest Namaszczeniem i Mocą, chce aby i nasze słowa i gesty były namaszczone, piękne, pełne Bożej mocy. Ten, który zawsze prowadzi do Jezusa, chce aby każda nasza działalność zmierzała w tę samą stronę. Doprowadzać do Jezusa i usuwać się w cień. Głosić Jezusa. Ukazywać Jezusa. Przypominać słowa Jezusa… i wielbić Ojca. Tak jak On – Duch Prawdy.
    I tak w kolejnych odkryciach prawdy dotyczącej Osoby Ducha Świętego i Jego działania, odnajdujemy kolejne aspekty charyzmatu i specyficznej misji Towarzystwa Ducha Świętego, naszej drogi do świętości i własnego miejsca w Kościele i w świecie.

o. Wiesław Wiśniewski TDŚ

Moderator Towarzystwa Ducha Świętego