Papież Franciszek o Duchu Świętym

U początku wszelkiego mówienia o Duchu Świętym jest tajemnica.
Jest cień obecności, która karmi się milczeniem.


Każdy z nas wie, jak Pan działa tajemniczo w naszym sercu, w naszej duszy. I jaki jest obłok, jaka moc, jaki styl działania Ducha Świętego, by zakryć naszą tajemnicę. Ten obłok w nas, w naszym życiu, nazywa się milczeniem. Milczenie jest właśnie obłokiem, który zakrywa tajemnicę naszej relacji z Panem, naszej świętości i naszych grzechów... Zachowywanie tajemnicy w milczeniu: oto jest obłok, owa moc Boga dla nas, siła Ducha Świętego.


Medytacja, Dom św. Marty, 20 grudnia 2013 roku

Formacja w naszej wspólnocie

Formacja kandydatów do Towarzystwa Ducha Świętego trwa osiem lat i obejmuje: czas formacji wstępnej, roczny okres nowicjatu oraz sześcioletnią formację seminaryjną.

W ciągu trwania formacji pragniemy odnaleźć się  w gronie uczniów Chrystusa. Uczeń ze swej strony to nie ten,  kto spełnia jakieś normy, ale ten, kto we wszystkim należy do swego Mistrza: myśli i działa tak jak On, przemawia i służy jak On.  W końcu odtwarza Mistrza w taki sposób, że uczy innych żyć jak Jezus.

Myśli Ojców Kościoła o Duchu Świętym

św. Augustyn z Hippony
Serce ludzkie jest niespokojne, niezadowolone, wciąż szukające, i tylko Duch Święty jest tym miejscem odpoczynku, w którym znajduje ukojenie i pokój. Wyznania
św. Efrem Syryjczyk
Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen. Modlitwa

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie."

Gal 5,22