Postulat

Postulat - to czas formacji wstępnej polegający na zgłębianiu duchowości i charyzmatu Towarzystwa Ducha Świętego, nabieraniu umiejętności życia w duchu rad ewangelicznych oraz pogłębianiu formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i apostolskiej, a także na kształtowaniu umiejętności życia i pracy we wspólnocie.

Celem formacji wstępnej jest:
- zbadanie powołania i zdolności do życia we wspólnocie oraz, ze strony kandydata, upewnienie się o prawdziwości powołania do naszej wspólnoty zakonnej,
- stwierdzenie czy kandydat posiada dostateczny stopień dojrzałości ludzkiej i równowagi uczuciowej do podjęcia życia we wspólnocie oraz czy jest gotów pracować nad sobą i zdolny do dalszego rozwoju na drodze duchowości i charyzmatu Towarzystwa,
- uzupełnienie wykształcenia religijnego kandydata i wprowadzenie do pełniejszego życia chrześcijańskiego,
- zaznajomienie się z zasadami życia wspólnoty oraz wstępne wprowadzenie w jej historię, cel i charyzmat.
 
Zadania formacyjne towarzyszące temu okresowi formacji to:
- uświadomienie istoty powołania, pogłębienie motywacji,
- kształtowanie osobowości, a szczególnie postaw: stałości i prawości woli, odpowiedzialności,
- kształtowanie sumienia. Przekształcanie postawy egoistycznej w altruistyczną,
- kształtowanie postawy apostolskiej jako wypełnienia obowiązków wynikających z chrztu i bierzmowania.
 
Czas formacji wstępnej kandydat spędza w Domu Formacyjnym, co daje mu możliwość praktycznego poznania i zetknięcia z życiem codziennym naszej wspólnoty i pracami apostolskimi jakie podejmujemy, celem ułatwienia wyboru charyzmatu i sposobu życia Towarzystwa Ducha Świętego. Dla słusznych przyczyn, za pozwoleniem Moderatora, kandydat może odbyć formację wstępną poza domem formacyjnym. Powinien jednak mieć zapewniony kontakt z Towarzystwem.

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń - tel. 508 509 070 lub napisz - e-mail: towarzystwods@o2.pl